Спекл-трекінг ЕхоКГ (стрейн – ЕхоКГ) – нове дослідження у МЦ “Докос Медікал”

🤔В чому принцип методики спекл-трекінг ЕхоКГ (стрейн-ЕхоКГ)?

Це сучасна методика ехокардіографії (ЕхоКГ), заснована на аналізі руху спеклів (акустичних точок або плям), отриманих в 2D (двовимірному) режимі. Найчастіше оцінюється деформація (стрейн) міокарда у трьох площинах: повздовжній (longitudinal), радіальній (radial) та циркулярній (circumflex).

🏆В чому переваги спекл-трекінгу над іншими методиками, що оцінюють функцію міокарда (МРТ, TDI, 3D-ЕхоКГ)?

Спекл-трекінг – доступна методика, адже графіки та діаграми будуються на основі зображень отриманих при звичайній 2D-ЕхоКГ. Все, що потрібно – наявність програмного забезпечення в УЗД-апараті та ЕКГ-синхронізація. МРТ є «золотим стандартом», але мінусом є висока вартість, низька доступність та необхідність магнітного контрастування. Режим тканинного допплера (TDІ) дозволяє оцінити деформацію міокарда, але оцінює, на жаль, малу площу та є кут-залежним. 3D-ЕхоКГ поки що рутинно не використовується і мало апаратів комплектовані 3D-датчиком.

❓Що дозволяє оцінити стрейн-ЕхоКГ?

Методика дозволяє кількісно та об’єктивно оцінити глобальну та сегментарну скоротливість міокарда, а також, діастолічну функцію.

🫀Для яких камер серця можна застосовувати цю методику?

Найбільш широко в клінічній практиці використовується саме спекл-трекінг лівого шлуночка. Хоча активно накопичується досвід та ведуться дослідження зі спекл-трекінгу лівого передсердя та правих відділів серця. 

🔝В чому перевага стрейн-ЕхоКГ над оцінкою фракції викиду (ФВ) лівого шлуночка?

Фракція викиду віддзеркалює глобальну механічну функцію, що може бути тривалий час компенсованою за рахунок ділянок міокарда, які нормально скорочуються. Стрейн-ЕхоКГ може виявити зміни тоді, коли ФВ ще в нормі. Його перевага в ранньому доклінічному виявленні змін скоротливості.

✅ При яких нозологіях стрейн-ЕхоКГ є інформативним?

Останні гайдлайни (ASE, 2018) рекомендують спекл-трекінг для широкого спектра кардіологічної патології: коронарогенні захворювання, клапанні вади, серцева недостатність, артеріальна гіпертензія, хвороби накопичення, «спортивне» серце, для оцінки кардіо- та радіотоксичності, після імплантації штучного водія ритму серця і т.д. 

❌ Які є обмеження методики? Чи для кожного пацієнта можливо її застосовувати?

Специфічність та чутливість методики зменшується при тахікардії (ЧСС більше 120 уд/хв.), нерегулярному ритмі (в першу чергу, при фібриляції передсердь). Також дуже важливим є хороша візуалізація (проблемним є побудова спекл-трекінгу для пацієнтів з надлишковою вагою, емфіземою легень, імплантати молочних залоз, порушенням рухливості хребта та ребер).

📈 Яким чином подається результат?

Найчастіше оцінюється глобальний повздовжній стрейн (GLS) лівого шлуночка. Математично оброблений результат подається у вигляді 16- або 17-сегментної діаграми (bull`s eye), графіків та значень GLS, отриманих з трьох різних зрізів (LAX, A2Ch, A4 Ch) та середнє значення GLS 

Крім побудови стандартної діаграми в стані спокою можливе виконання дослідження під час навантаження та побудова діаграм в динаміці (режим модифікованої стрес-ехокардіографії з використанням STRAIN).

Запишіться на консультацію спеціаліста в медичному центрі Докос Медікал!

Запишіться онлайн

Докос медікал

Київ, метро Чернігівська

вул. Гетьмана Павла Полуботка, 52

Verified by MonsterInsights